Em mặc bộ đồ này thì anh chết dở rồi

Chuyển sang server #2 #3 nếu server #1 không xem được.
  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom +
  • Light Off

Em mặc bộ đồ này thì anh chết dở rồi, sang nhà tôi chơi em nhìn thấy bộ quần áo bơi chẳng hiểu kiểu gì mà em lại lấy ra mặc luôn mà em mặc vào nhìn em ngon thế không biết tôi nhìn em mặc bộ đồ đó mà cặc của tôi cứ dựng lên thấy em ngon quá tôi bắt em mặc nguyện bộ đồ đó rồi vào nhà tắm để tắm chung với em kích dục nhau ở trong nhà tắm rồi tôi mới mang em ra phòng nện.